O nás

Home / O nás

Cieľ

Cieľom organizácie  je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti, kultúrneho dedičstva krajiny a pomoci pre mládež s telesným postihnutím a detí v detských domovoch. 

Prísľub

Organizácia bude uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom integrácie mládeže s telesným postihnutím a detí z detských domovoch vo vzdelávaní a zapájaní sa do pracovného procesu v rámci pracovno-právnych vzťahov. Bude organizovať lektorskú a propagačnú činnosť v oblasti platnej legislatívy v oblasti podpory podnikateľských i nepodnikateľských  činností, ktoré sú súčasťou ekonomickej prosperity rodnej krajiny a šíria dobré meno rodnej krajiny doma i v zahraničí. Organizáciu odborných seminárov v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia budeme prezentovať najnovšie vedecké  a odborné zistenia pre danú oblasť.

Účel založenia

Nezisková organizácia bude v zmysle § 2 ods. 2 Zákona č. 213/1997 Z. z. poskytovať všeobecne prospešné služby :

  1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poskytovanie sociálnej pomoci
  2. Ochrana zdravia ľudí, tvorba a ochrana životného prostredia
  3. Vzdelávanie, výchova i rozvoj telesnej kultúry detí, mládeže, seniorov a sociálne znevýhodnených skupín 
  4. Ochrana, obnova, tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych a duševných hodnôt a nehmotného dedičstva, prezentácia významných osobností vedy, kultúry, športu a verejného života  
  5. Výskum, vedecko-technické služby a informačné služby

Naši členovia

Kimberly Richiez

Kimberly Richiez

English and Russian
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores
Dylan Taylor

Dylan Taylor

English and Spanish
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores
Amy Clarke

Amy Clarke

Chinese and Japanese
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores