COVID – 19. Nové ochorenie, ktoré ohrozuje naše zdravie a komfort .

Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje, má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019). Vírus prekročil medzidruhovú bariéru, bol prenesený zo zvierat na človeka a následne sa šíri v ľudskej populácii.


Nedostatočné hodnotenie rizika týkajúceho sa naliehavosti situácie a obmedzené podávanie správ o víruse v Číne, viedlo čiastočne k rýchlemu rozšíreniu COVID – 19 v celej pevninovej Číne a do vzdialených krajín. Wu-chan je veľký uzol spájajúci sever, juh, východ a západ Číny cez železnice a medzinárodné letisko. Dostupnosť spojovacích letov, načasovanie vypuknutia choroby počas čínskeho (lunárneho) nového roku a rozsiahle železničné tranzitné centrum nachádzajúce sa vo Wu-chan, umožnili vírusu preniknúť po celej Číne a nakoniec aj globálne. WHO (World Health Organization) Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 30. januára 2020 COVID-19 za šiestu mimoriadnu udalosť v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu.


Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. Podľa CDC ( The Centers for Disease Control and Prevention USA) Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb sa príznaky v prípade, že vírusom sa nakazíte alebo je nakazený niekto vo vašom okolí, prejavia do 2 – 14 dní. Počas tejto doby aj bez prejavenia príznakov môže byť človek nákazlivý a prenášať vírus ďalej. K nákaze najčastejšie dochádza pri dýchaní rovnakého vzduch ako nakazený človek.

Problém choroby COVID-19 je problém HYGIENICKÝ, ktorý pri nedodržiavaní prísnych hygienických opatrení prechádza do problému EPIDEMIOLOGICKÉHO až PANDEMICKÉHO.

V tejto súvislosti je dobré poznať hygienické opatrenia, ale najdôležitejšie je ich dodržiavať. Povýšme rozum a solidaritu nad obavy a začnime kontrolou u samých seba.

„Začnime to rukami“
Na odstránenie vírusu z rúk je potrebné si pravidelne umývať ruky mydlom minimálne 20 sekúnd, nakoľko z povrchu sa najlepšie vírus odstráni pôsobením látok, ktoré narušia jeho lipidový obal. Cez nepoškodenú pokožku sa koronavírus do tela nedostane, preto i časté používanie dezinfekčných prostriedkov, či i ich vyššia koncentrácia, môže narušiť pokožku, ktorá sa stane otvorenou ranou a miestom pre vstup vírusu. Pre dokonalé umytie rúk je potrebné obmedziť nosenie ozdobných predmetov a venovať veľkú pozornosť dlhým nechtom.


„Dodržiavajme respiračnú hygienu“
Upozornenia „..zakri si ústa, keď kašleš, kýchaš…“ boli súčasťou našej výchovy pri dodržiavaní zásad osobnej hygieny, aby sa zabránilo šíreniu mikroorganizmov a vírusov, ktoré sa nachádzajú v kvapôčkach. Používať ochranné rúško je súčasť hygienických opatrení. Ak rúško nie je založené, je nutné zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní, nekýchať do dlaní, ale do papierovej vreckovky a vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby. Ochranné rúško jednorazové nech je jednorazové a rúško na opakované použitie po vypratí mydlom namočiť do horúcej vody alebo vyžehliť. POZOR!!, nejde len o vírus, ale i ostatné mikroorganizmy, ktoré sa v rúšku pri jeho nosení nachádzajú.


„Preč ruky z tváre“
Ruky sa dotýkajú veľkého množstva povrchov a môžu vírus veľmi rýchlo zachytiť. Vírus môže žiť na rukách a človek nevedomky si potrie oči, ústa, nos, čo sú jeho vstupné miesta do organizmu, preto je dôležitá vedomá kontrola rúk pre zavretie vstupných brán pre vírus do organizmu.


„Urobme krok späť a dodržiavajme spoločenský dištanc“
SARS-CoV-2 vírus sa prenáša z človeka na človeka pomocou aerosolových kvapôčok pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní a tiež kontaminovanými rukami a otvorenými rankami. Prevenciou jeho šírenia je izolácia nie socializácia.


„Znížme vírusové zaťaženie“
Venovať pozornosť prvým príznakom ochorenia a zodpovedne sledovať svoj zdravotný stav je opatrenie, ktorým predídeme množeniu vírusu, nakoľko množstvo vírusu v krvi na začiatku infekcie má priamy vplyv na to, aká vážna bude choroba.


Každá nová informácia, ktorá sa bude týkať prevencie, bude pre nás veľmi pomocnou pri zdolávaní tejto náročnej a vypätej situácie, nakoľko čím viac sa o tomto novom víruse dozvieme, tým dokážeme lepšie reagovať.