Vážený pán starosta, nezisková organizácia Rodná krajina, n. o, by veľmi
rada uvítala vašu podporu pri zavedení zvyklosti pri uvítaní nových
obyvateľov vašej obce dom života obdarovaním sadenicou ovocného
stromčeka.  Stromčeky budú rásť a prinášať svoj úžitok rovnako, ako aj
vaši noví obyvatelia. Verím, že spoločne túto zvyklosť, s ktorou sme
započali na Podpoľaní a na Honte, s vašou pomocou rozšírime i na ďalšie
obce vo vašom regióne.  S pozdravom MVDR. Olga Luptáková, PhD.,
riaditeľka n. o.

Odpoveď od starostu:

Dobrý deň,

radi sa do tejto iniciatívy zapojíme.
Už na najbližšom “uvítaní detí do života” odovzdáme našim novým obyvateľom sadenicu ovocného stromu. Ďakujeme za podnet.

S pozdravom,

Ing. Michal Strnál
Obec Oravská Polhora