PRAKTICKÉ UKÁŽKY REZU A VRÚBĽOVANIA OVOCNÝCH DREVÍN

s odborným lektorom Ing. Eduardom Jakubekom

15.10.2017, 9:30, Bratkovica  334