Rodná krajina

Ochrana zdravia ľudí,
ochrana životného prostredia
DIAMANTY  ZDRAVIA
DIAMANTY ZDRAVIA

Cyklus odborných seminárov a prednášok z oblasti zdravia a životného prostredia. Žijeme na začiatku tretieho tisícročia a s týmto vysokým vekom sa akoby zvyšovalo...